Registrer

Treningsstudio

 Trend Trim har topp moderne utstyr fra Techno Gym


Styrketrening er fysisk trening med det formål å utvikle en muskel eller muskelgruppes evne til å utvikle kraft. Styrketrening utføres oftest med en form for ytre belastning. Dette kan være en vektstang, en vekthantel (manual), eller et spesielt apparat eller maskin, men egen kropp som belastning kan også være godt egnet til styrketrening.

 

En veltrent muskulatur er grunnlag for en velfungerende kropp, økt energi og mindre muskel- og treningsmetoder.

 

Styrketrening kan deles i ulike treningsformer, der målet for treningen kan være:


1.  Å utvikle en muskel eller muskelgruppes evne til å utvikle maksimal kraft (1RM)

2.  Å utvikle en muskel eller muskelgruppes evne til å utvikle eksplosiv kraft (eksplosiv styrke)

3.  Å utvikle en muskel eller muskelgruppes evne til å utvikle stor kraft over lengre tid (muskulær                

     utholdenhet eller utholdende muskelstyrke)

4.  Å utvikle en muskel eller muskelgruppes tverrsnitt (volumtrening, sentralt innen bodybuilding)


Ulike former for muskelarbeid


I læren om trening deles muskelarbeid i to hovedformer. Der muskelens lengde endrer seg, og den skaper kroppslig bevegelse kalles det dynamisk muskelarbeid. Når muskelen arbeider, men har ingen lengdeendring kalles det isometrisk muskelarbeid (statisk muskelarbeid).


Dynamisk muskelarbeid*  Dynamsik muskelarbeid er når muskelen utvikler kraft og muskelens lengde forander seg.

    *   Dynamisk muskelarbeid kan være fra liten til maksimal kraftutvikling, og fra svært lang til

         svært kort varighet.

    *   Konsentrisk dynamisk muskelarbeid er når muskelen utvikler kraft og trekker seg sammen

         *   konsentrisk betyr mot sentrum. Muskelen trekker seg sammen og blir kortere. Vi sier at    

              muskelen er motor, den skaper bevegelse

         *   Eksentrisk dynamisk muskelarbeid er når muskelen utvider kraft men blir strukket.

              *   Eksentrisk betyr fra sentrum. Muskelen strekkes og blir lengre. Vi sier at muskelen
                   er brems
den bremser en bevegelse.


*   Maksimal dynamisk styrke er den maksimale vekten du klarer i en bestemt øvelse, en gang.

               *   Dette kalles 1RM, eller en repetisjon maksimum

*   Utholdende dynamisk styrke er det maksimale antall repetisjoner du klarer i en bestemt
     øvelse.

               *   Dette kalles muskelær utholdenhet, eller utholdende muskelstyrke. Det kan
                    diskuteres om dette er styrke eller utholdenhet.


Statisk muskelarbeid

 


Statisk muskelarbeid er når muskelen utvikler kraft uten at muskelens lengde forandrer seg
                *   Begrepet isometrisk blir også brukt for statisk muskelarbeid.
                     *   Isometrisk betyr lik lengde. Vi sier at muskelen holder, den stabiliserer kroppen,
                          eller en kroppsdel.


De fleste styrkeøvelser krever både statisk, dynamisk konsentrisk og dynamisk eksentrisk muskelarbeid i kroppens muskler. Måten en person veksler mellom de ulike formene for muskelarbeid for å utføre en bevegelse kalles løfteteknikk, eller styrketreningsteknikk.

 

Basis medlemskap:

1 treningsveiledning med medlemstrener i året kostnadsfritt. Her får du laget ditt personlige treningsprogram.

 

 

 

Trend Trim Lillesand ønsker at bruken av vårt treningssenter skal være så enkel som mulig. Derfor har vi valgt å installere wellness system fra Technogym. Wellness System er et enestående IT basert treningssystem. Personlige treningsopplysninger blir lagret på en nøkkel, og du kan følge egne resultater, mål og fremgang. Med Wellness System blir treningen motiverende og morsom da du enkelt kan følge din utvikling.

Alene eller sammen med våre personlige trenere kan du enkelt planlegge din trening. Lag et treningsprogram og dette kan legges inn på din profil. Hent programmet til din nøkkel og du får enkle instrukser for gjennomføring av din planlagte treningsøkt. Wellness System er personlig tilpasset og defineres unikt for akkurat deg. Wellness System gir deg kontinuerlig tilbakemeldinger ved å måle dine treningsøkter opp mot dine mål. Du kan til og med skrive ut dine egne rapporter til legen din hvis programmet ditt overvåkes av medisinske grunner, og fungerer med andre ord ypperlig i forbindelse med rehabilitering. Du har gjennom internett mulighet til å logge deg inn og se dine resultater hjemmefra, der kan du også registrere trening du har gjort utenfor senteret. Hva hvis jeg ønsker å kjøre mitt eget program? Da gjør du det. Enten så hjelper vi deg med å legge det inn på nøkkelen, eller så trener du bare det du ønsker og nøkkelen registrerer akkurat det du gjør.

Dette verktøyet er enkelt å bruke, og gir verdifull tilbakemelding på din utvikling. Omtrent som en avansert pulsklokke. Wellness System skal ikke ta fokuset bort fra treningen, men helt enkelt tilrettelegge for en mer effektiv treningsøkt.
     

 

 

  

Tilbake

 Beskjeder:

 

  Min Helse, Mitt Liv

Kreft og trening

 

 

 

Åpningstider fra 22.06.15


Bemannet åpningstid
Man,Ons,Tor

08.00 - 20.00

Tirsdag

09.00 - 20.00

Fredag 07.30 - 19.00
Lørdag Ubemannet
Søndag 18.00 - 21.00
Ubemannet / Nøkkelkort
Man-Søn

05.30 - 23.00


Barneparkering åpningstid
Mandag  

08.00 - 10.30

16.45 - 19.00

Onsdag

08.00 - 10.30

16.45 - 19.00

Fredag 07.45 - 10.30